A  A  A

Overformynderiet

Overformynderiet

Fra 1.juli 2013 har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag overtatt forvaltning av alle vergemål i fylket.
Alle henvendelser må derfor rettes til fylkesmannen på tlf 74 16 80 00.

Se også informasjon og skjemaer på www.vergemal.no.
[Tilbake]


 Powered by Makeweb