A  A  A

Overskattetakstnemnd

Overskattetakstnemnd

Ved innføring av eiendomsskatt på verker og bruk må det oppnevnes en takstnemnd og en overtaksnemnd med gjeldende vedtekter jmfr eiendomsskatteloven §33   LOV 1975-06-06 nr 29. Det er kommunestyret som oppnevner disse nemndene. 

Den sakkyndige overskattetakstnemda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem). I tillegg velges tre varamedlemmer.

 

Kommunestyret vedtok i K.sak 61/15, 81/16 og 5/17 følgende medlemmer til overskattetakstnemnd:

 

Inge Olai Nilsen, leder

Tore Hagen, nestleder

Per Otto Furre, medlem


Arnfinn Holand, vara

Arne Leif Fjellseth, vara

Sigbjørg Ulriksen, vara

 

Vedtekter eiendomsskatt på verker og bruk

[Tilbake]


 Powered by Makeweb