A  A  A

Samarbeidsutvalget Leka skole

Samarbeidsutvalget Leka skole 2015-2019

I hht vedtekter skal skolens samarbeidsutvalg består av følgende:

2 representanter for undervisningspersonalet

1 representant for andre tilsatte

            Velges av og blant alle ansatte – ikke av organisasjonen.

2 representanter for foreldrerådet

Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Dette velger et arbeidsutvalg FAU, som velger to representanter til SU, hvorav FAU-leder skal være den ene. Det velges også to personlige vararepresentanter til SU.

2 representanter for elevene

            Representantene velges fra elevrådet.

2 representanter for kommunen

Den ene skal være rektor, den andre en politisk representant valgt av kommunestyret.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende representant til samarbeidsutvalget i Leka skole:

 

Varaordfører, representant

Mari-Anne Hoff, vararepresentant

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb