A  A  A

Skjønnsmann

Skjønnsmann

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene. Utvalget skal ha så mange medlemmer fra hvert domssogn som departementet fastsetter. Ved fastsettingen av antallet tas hensyn til hvor mange skjønnssaker det vanligvis er i domssognet.

 

Kommunestyret oppnevnte i K.sak 61/15 følgende skjønnsmann: 


Funksjonstid 2017-2020 

Ole Hamnes, skjønnsmann


 


 

Valg av skjønnsmenn

[Tilbake]


 Powered by Makeweb