A  A  A

Helse/sosial

Helse/sosial omfatter legetjenesten, helsestasjon, fysioterapi, NAV.

 


Kommunelege I                             

743 87 038

E-post


Helsesøster      

470 51 135          

E-post

 

Arnfinn Holand

Fysioterapeut

995 93 967

E-post

 

NAV Leka

Kontoret er betjent tirsdager og torsdager

5555 3333

E-post
[Tilbake]


 Powered by Makeweb