A  A  A

Utviklingsavdeling

Utviklingsavdelingen består av områdene landbruk, veterinærtjeneste, teknisk adminstrasjon, bygg, oppmåling, samferdsel, brann, VAR-området, miljø, kultur, næring, plan, reiseliv og IKT.

 

Kristin Floa

Landbruksveileder/viltforvaltning

950 31 415

E-post      

 

Annette T. Pettersen

Konsulent teknisk byggsak , eiendomsskatt                        

468 81 079

E-post       

 

Venke Strat Thorsen

Konsulent kultur og næring                            

952 23 145

E-post         


[Tilbake]


 Powered by Makeweb