A  A  A

Kontrollutvalg

På vegne av kommunestyret fører kontrollutvalget tilsyn med forvaltningen i kommunen og påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Utvalget avgir innstilling til kommunestyret om kommunens regnskaper og rapporterer ellers når det er påkrevet.

 

Vedtatt i K.sak 61/19

Kontrollutvalget i Leka kommune 2019-2023 består av følgende

 

Medlemmer:                                      

SP Arve Haug, leder                                 

SV Steinar Garstad, nestleder                       

AP Bjørg Tiller

SP Lars Erik Holand

SP Louise Karin Marie Holand


Felles varamedlemmer AP/SV/V:

Tom Einar Ulriksen

Ole Marin Johansen

Greta Granås


Varamedlemmer SP:

Birgitte Strand Helmersen

Kristin Hagen Fjeldstad            


 

Du kan lese mer om kontrollutvalgets arbeid her www.konsek.no

[Tilbake]


 Powered by Makeweb