A  A  A

Administrative vedtak 2013/2014

 

 

                                                          2014

81/14    Søknad om kulturutviklingsmidler – rasteplass ved Steinssjøen

80/14    Vikariat sykepleier Maja Moen Furre

79/14    Vikar for lærer i musikkskolen – Kine Johnsen

78/14    Rammeavtale tilkallingsvikarer skole og SFO – Jon Håkon Holand

77/14    Utvidet stilling Leka barnehage vårhalvåret 2015 Anita Hansen Strand

76/14    Utvidet stilling Leka barnehage vårhalvåret 2015 Linda H. Ekrem

76/14    Søknad om støtte til markedsføringstiltak – Gutvik Grendelag

75/14    Midlertidige tilsetting i PLO kjøkken og  praktisk bistand januar 2015

74/14    Vikaravtaler for lærer fra oktober 2014

73/14    Tilsetting i midlertidig 53 % stilling som vernepleier

72/14    Suppleringsopptak i Leka barnehage 2014

71/14    Innvilget søknad om flyttetilskudd Tommy Furre Holmstrand

70/14    Engasjement i inntil 5 % stilling for prosjekt med turløypemerking, Annette Pettersen 

69/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til å anlegge enkel parkeringsplass, Ove Westgård

68/14    Suppleringsopptak Leka barnehage

67/14    Tilsetting av vikar i 37,5 % stilling for lærer i utdanningspermisjon

66/14    Innvilging av flyttetilskudd – Håvar Solberg og Maja Furre

65/14    PLO – tilkallinsvikarer september 2014 – mars 2015

64/14   Leka bhg – økt bemanning september-desember 2014

63/14   Tilsetting av vikar i musikk- / kulturskolen haust 2014

62/14   Stilling som badevakt – Svein Losvik

61/14    Søknad om personallån. Unntatt off i hht Off.l. § 13, Forv.l. § 13

60/14   Søknad om kommunale oppstarts. og næringsmidler - Grenland Kompetanse

59/14    Maja Moen Furre – vikariat i deler av sykepleierstilling

58/14    Leka barnehage- behov for økning i stillinger; midlertidig stillingsøkning Linda Hansen Ekrem og Anita Hansen Strand

57/14    Midlertidige tilsetting i PLO august 2014 – kjøkken, praktisk bistand i hjemmet og hjelpepleier i institusjon

56/14    Assistenter i SFO og skole ved skolestart 2014

55/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering Kristin Hagen Fjeldstad

54/14    Sommerjobb for ungdom med støtte fra UKL og SNO mfl 2014

53/14    Vikarer for renhold sommeren 2014

52/14    Tom Løkken Antonsen – vikariat musikklærer 23.972 %, 01.08.14-31.12.14

51/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering Ove Arnljot Westgård

50/14    Engasjement i inntil 5 % stilling for prosjekt med turløypemerking, Annette Pettersen

49/14    Reduksjon av husleie Silje Hansen

48/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, utarbeidelse av restaureringsplan for «gammelstua» på Skei - Kari Thorvik

47/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, Øystein Leknes

46/14    Søknad om felling av grågås som gjør skade – Per Otto Furre

45/14    Søknad om felling av grågås som gjør skade – Mari-Anne Hoff

44/13    Innvilgning av tilleggssøknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, utarbeidelse av restaureringsplan for naust ved Leknessjøen, Erlend Andre Gjertsen

43/14    Innvilget permisjon for å utføre organisasjonsarbeid – Harald Henriksen

42/14    Suppleringsopptak i Leka barnehage – søker Alma Furre Solberg

41/14    Bodil Herrström – tilsetting i vikariat som kommunelege I, ekstra periode

40/14    Suppleringsopptak i Leka barnehage – Ada Druzkowska

39/14    Suppleringsopptak i Leka barnehage – søker Ellen Frisendal

38/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering Øystein Leknes

37/14    Søknad om endring fra helårsrenovasjon til hytterenovasjon – Vidar Aleksandersen

36/14    Tilskudd til tilpasning av bolig Unntatt off i hht Off.l. § 13, Forv.l. § 13

35/14     Sommerjobb skoleungdom Turløypemerking

34/14    Justert arbeidsavtale prosjekt reisemålsutvikling i Leka kommune

              Venke Strat Thorsen Unntatt off i hht Off.l. § 13, Forv.l. §13

33/14    Innvilget foreldrepermisjon Remi Thorsen.

32/14    Leka barnehage – økt bemanning april- juli 2014

31/14    Tilsetting i midlertidig 40 % stilling som vernepleier Brita Myrvold

30/14    Tilsetting av vikar PLO – Aud Linda Hårstadstrand

29/14    Vikariat som sykepleier i 20 % stilling – Inger Kvaløy for Aina Hege Haug

29/14    Søknad om kulturutviklingsmidler – Gongstøa Marina v/ Jan Erling Pettersen

28/14    Suppleringsopptak i Leka barnehage – søker Ellen Frisendal

27/14    Innvilgning av tilleggs søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, Jostein Reppen

26/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, Anders Larsen

25/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering, Trond C. Hiller

24/14    Forlenging av vikariat for landbruksveileder, Tove Irene Rørmark

23/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering, Jostein Reppen

22/14    Utleie av gjennomgangsbolig til Stian Ulriksen og Hannelore Ianke

21/14    Vikariat for styrer i Leka barnehage 20 % Linda Hansen Ekrem 2014

20/14    Permisjon Silje Fjellseth – ulønnet foreldrepermisjon 20 % 2014

19/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til merking og varding av turløyper i Gutvik, Leka kommune v/ Gutvik Grendelag

 

18/14    Innvilgning av søknad om tilskudd til merking og varding av turløyper i

              Leka kommune v/Leka Idrettslag

 

17/14    Suppleringsopptak i Leka barnehage – søker Kaja Ulriksen

16/14    Sykevikariat kjøkken Kaja Ulriksen for Audhild Hansen

15/14    Søknad om personallån Unntatt off i hht Off.h.l. § 13, Forv.l. § 13

14/14    Suppleringsopptak i Leka barnehage – Ada Druzkowska

13/14    Søknad om økonomisk støtte til skytterstevne – Vikna-, Kolvereid- og Gutvik skytterlag

12/14    Husleie Unntatt off i hht Off.l § 13, Forv.l §13

11/14    Henrik Lind – tilsetting i vikariat som kommunelege I

10/14    Bodil Herrström – tilsetting i vikariat som kommunelege I

09/14    Utleie av personalbolig til Silje Hansen februar 2014

08/14    Engasjement kjøkkenassistent Heidi Dompert januar 2014

07/14    Vikariat i 100 % stilling som sykepleier – Remi Andre Thorsen

06/14    Hull i nummerrekkefølge

05/14    Redusert leiepris skolen – Silje Hansen

04/14    Redusert husleie Janita Hansen

03/14    Henrik Lind – avtale om ekstra vikariat i mars 2014

02/14    Engasjement 10 % stilling sosial – Annette T. Pettersen

01/14    Engasjement daglig leder SFO vårhalvåret 2014 – May Danielsen

 

___________________________________________________                                        2013

101/13  Søknad om kultur utviklingsmidler – Leka teaterlag

100/13   Suppleringsopptak av barn i Leka Barnehage

99/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, utarbeidelse av restaureringsplan for «gammelstua» på Skei – Kari Thorvik

98/13     Søknad om grøftetilskudd gnr17 bnr 15 og gnr 15 bnr 10, 11, 19, 20 Leknesmoen gårdsdrift

97/13     Tilskudd til lysforeninger

96/13     Sponsorstøtte til fotballag

95/13     Avtale om ekstra vikariat i desember 2013 – Henrik Lind

94/13     Støtte til lederutdanning – Silje Fjellseth

93/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

92/13     Vikariat som musikklærer høst-vinter 2013 – Tom Løkken Antonsen

91/13     Utvidet stilling som lærer i musikkskolen høst-vinter 2013 –         Tom Løkken Antonsen

90/13     Engasjement som lærer i musikkskolen høst-vinter 2013 – Guna Indriksone Frica

89/13     Vikar for lærer høst – vinter 2013 – Rigmor Danielsen Reppen

88/13     Vikar daglig leder SFO høst – vinter 2013 – Line Holmen Ekrem

87/13     Tilkallingsvikarer Leka barnehage høst-vinter 2013 – Line Holmen Ekrem og Julie Johansen

86/13     Tilsetting av vikar PLO – Aud Linda Hårstadstrand

85/13     Tilkallingsvikar hjemmehjelp – Ellen M. Frisendal

84/13     Stilling som badevakt – Svein Losvik

83/13     Flyttetilskudd Åsmund og Ruth Haldis Aune

82/13     Tilsetting av vikar PL- Aud Ludvigsen

81/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket – Sigbjørn Jarle Vågan

80/13     Innvilgning av tilleggs søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Arnfinn Holand

79/13     Vikariat i 50 % stilling som fagarbeider/vaktmester - Stig Erling Johansen

78/13     Vikariat i 40 % stilling som verneepleier - Brita Myrvold

77/13     Vikariat i 20 % stilling som sykepleier – Inger Kvaløy

76/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til spesiell miljøtiltak i jordbruket - Erlend Andre Gjertsen

75/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering - Leknesmoen gårdsdrift

74/13     Tilkallingsvikar renhold – Janita V. Hansen

73/13     Engasjement i inntil 5 % stilling for prosjekt med turløypemerking, Annette Pettersen

72/13     Vikariat i 60 % stilling som sykepleier – Remi Andre Thorsen

71/13     Erstatning for briller ødelagt på jobb

70/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, gnr 1 bnr 5, Erna Karin Johansen

69/13     Engasjement 10 % stilling sosial – Annette T. Pettersen

68/13     Søknad om adressetilleggsnavn til gnr 18 bnr 1, Valen

67/13     Klage på tildeling av husnummer gnr 17 bnr 88,

Leka Motell og Camping

66/13     Søknad om adressetilleggsnavn til gnr 2 bnr 13 og 15, Strandli

65/13     Søknad om adressetilleggsnavn til gnr 9 bnr 55 , Breivika

64/13     Søknad om adressetilleggsnavn til gnr 16 bnr 20 og bnr 54, Sørveigan

63/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord på

gnr 15 bnr 4, Kristin Fjeldstad

62/13     Suppleringsopptak av barn i Leka Barnehage

61/13     Midlertidig stilling på kjøkkenet ved Leka sykestue –

Heidi Dumpert

60/13     Søknad om tilskudd til tilpasning av bolig – xxxxx

              Unntatt off i hht FVL § 13, OFFL § 13

59/13     Søknad om startlån og tilskudd - xxxxx

              Unntatt off i hht FVL § 13, OFFL § 13

58/13     Søknad om startlån – xxxxx

              Unntatt off i hht FVL § 13, OFFL § 13

57/13     Permisjon Grete Johansen

56/13     Avslag - suppleringsopptak av barn i Leka Barnehage

55/13     Permisjon Rita Ulfsnes

54/13     Søknad om felling av grågås som gjør skade –

              søker Lena og Stig Erling Johansen

53/13     Dekning av utgifter til terminalbriller - Bente Norlund

52/13     Vernepleier PLO, midlertidig avtale – Brita Myrvold

51/13     Søknad om personallån – xxxxx

              Unntatt off i hht FVL § 13, OFFL § 13

50/13     Sommerjobb skoleungdom

49/13     Suppleringsopptak av barn i Leka Barnehage

48/13     Suppleringsopptak av barn i Leka Barnehage

47/13     Suppleringsopptak av barn i SFO

46/13     Suppleringsopptak av barn i SFO

45/13     Suppleringsopptak av barn i SFO

44/13     Søknad om delvis permisjon for å utføre

organisasjonsarbeid - utdanningsforbundet

43/13     Fødselstilskudd Silje Marie Fjellseth

42/13     Fødselstilskudd Camilla Kristin Hanssen

41/13a   Søknad om økonomisk støtte fra kulturutviklingsmidler –

              Leka Teaterlag

41/13b   Omdisponering av dyrket areal, flytting av avkjørsel

og tillatelse til tiltak, gnr 15 bnr 11

40/13     Søknad om felling av grågås som gjør skade –

              søker Mari-Anne Hoff

39/13     Søknad om felling av grågås som gjør skade –

              søker Lena og Stig Erling Johansen

38/13     Suppleringsopptak av barn i Leka barnehage

37/13     Anbud gravemaskiner – traktor m.m

36/13     Innvilgning av søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak

i jordbruket, gnr 17 bnr 2, Reidun Gudding Jacobsen

35/13   Sluttavtale K. Johansen, Namsos

34/13   Ferievikarer PLO

33/13   KRU ferievikar kjøkkenet

32/13   SMIL Leka bygdemuseum

31/13   ALH vikariat pleiemedhjelper

30/13   SW vikariat vedlikehold kirkegården

29/13   IAK vikariat sykepleier mai-juli

28/13   AL vikariat hjelpepleier mai-nov

27/13   Jens og Berit Kjærstad støtte til melkekvotekjøp

26/13   Omgjøring av vedtak, SMIL Granås Consult

25/13   SW tilkallingsvikar renhold 2013

24/13   Suppleringsopptak 3 – BHG 2013

23/13   Suppleringsopptak 2 – BHG 2013

22/13   UB vikariat hjemmehjelp april – mai

21/13   BEU endring av arbeidsområdet etter opphør av tjenestetilbud

20/13   LH ferievikariat hjemmehjelp april

19/13   LAH engasjement kjøkken april - juni

18/13   SMIL Granås Consult

17/13   JHS vikar teknisk april

16/13   ASH og LMH avtaler om tilleggsoppgaver i barnehagen fra januar   

            2013

15/13   ASH vikariater barnehagen fra mars

14/13   NFH vikariater barnehagen fra mars

13/13   Tilkallingsvikarer renhold vår 2013

12/13   SH engasjement som kontormedarbeider 2 måneder

11/13   Refusjon av avløpsavgifter

10/13   Forlengelse av vikariat som landbruksveileder

09/13   VL engasjement februar – april 2013

08/13   KH vikar personalkontoret februar – mai 2013

07/13   HL vikar kommunelege 1 – 2013

06/13   Suppleringsopptak SFO

05/13   Tilsetting av BPA i midlertidig stilling

            Unntatt off i hht FVL § 12m OFFL § 13

04/13   Vikariater barnehage januar-februar

03/13   Vikariater renhold januar – februar

02/13   Suppleringsopptak 1 – BHG 2013

01/13   Tilbakebetaling av tilskudd til barnefødsel

[Tilbake]


 Powered by Makeweb