A  A  A

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura. Betalbare tjenester kan være:

·       tekniske tjenester

·       hjemmetjenester

·       barnehage/SFO/musikk-kulturskole

 

Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Ved betaling er det også anledning til å benytte e-faktura og/eller avtalegiro.  Hvis du ikke kan betale innen forfall, kan du avtale eventuelle betalingsordninger med den instansen i kommunen som står for innkrevingen. Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret. Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. Andre krav sendes til inkasso.

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Kontaktpersoner

Kirsti Hoff

(Konsulent)
E-post
Telefon: 979 60 687

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb