A  A  A

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Fristen er den 15. i måneden etter utløpet av hver av de seks tomånedlige terminene (januar/februar - mars/april osv). Du betaler til skatteoppkrevers (kemner/kommunekasserers) bankkonto for skatt. 

Ved unnlatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven. 

Innen 31. januar i året etter inntektsåret skal du sende innberetning av lønns- og trekkoppgaver.

 

Målgruppe

Arbeidsgivere - virksomheter

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Mer informasjon finnes på skatteetatens hjemmeside. Velg arbeidsgiveravgift under Alt om.

Skatteetaten

 

Lover og retningslinjer

Se skattebetalingsloven §§ 5-11, 10-10 og kap. 5. Se Skattedirektoratets årlige melding om arbeidsgiveravgift.

Folketrygdloven § 24-3
Ligningsloven § 6-2
Skattebetalingsloven

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor

Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid

 

Kontaktpersoner

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor

E-post
Telefon: 743 82 600 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb