A  A  A

Restskatt - betaling og innkreving

Restskatt - betaling og innkreving

Restskatt oppstår fordi du har betalt for lite skatt før likning. Den må betales selv om du klager på likningen. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du er uenig i likningen, sender du klage til skattekontoret. Fristen for klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring av at skattelisten er lagt ut. Når du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.

 

Målgruppe

Personer som har fått restskatt ved skatteoppgjøret.

 

Samarbeidsparter

Fra 1. januar 2008 er Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regioner. Likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret samles i én organisasjon regionalt: skattekontoret.

Skattekontoret fastsetter grunnlaget for hva som skal betales i skatt, mens skatteoppkrever i kommunen (kemner/ kommunekasserer) håndterer innbetalinger og iverksetter innkreving.

Likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret samles i én organisasjon regionalt: skattekontoret.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om restskatt fra Skatteetaten

 

Lover og retningslinjer

Ligningsloven
Skattebetalingsloven

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor 

Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.

 

Kontaktpersoner

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor

E-post
Telefon: 743 82 600 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb