A  A  A

Skatteattest

Skatteattest

Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten skal sendes dagen etter at forespørselen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

 

Samarbeidsparter

Skatteetaten er organisert som skattekontor i fem regioner. Skattekontoret er en samling av det tidligere likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret i én organisasjon regionalt.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gi nærmere opplysninger rundt ordningen med skatteattester.

 

Lover og retningslinjer

Se forskriftens § 12-9.

Forskrift om offentlige anskaffelser

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor
Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.

 

Kontaktpersoner

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor

E-post
Telefon: 743 82 600 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb