A  A  A

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Kunnskapsprøven - alkoholloven

Styrere og stedfortredere må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Personer som har tilknytning til en virksomhet med statlig skjenkebevilling (tog, fly, forsvarets befalsmesser), kontakter fylkesmannen.

Kunnskapsprøven om alkoholloven er en flervalgsprøve. Du vil få 45 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 16 av 21 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

 

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling.

 

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 300,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

 

Lover og retningslinjer

Alkoholforskriften kap. 5

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

Leka kommune
7994 Leka

 

Kontaktpersoner

Venke Strat Thorsen

(Konsulent)
E-post
Telefon: 952 23 145

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb