A  A  A

Renovasjon - fritidsboliger

Renovasjon - fritidsboliger

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. 


Avfall leveres i større beholdere plassert ved butikken i Gutvik, ved Coop Leka på Leknes og på Skei. 

Containere for levering av glass og metall står ved butikken i Gutvik, og ved Coop Leka på Leknes.


Ordningen med en beholder per hytte / fritidsbolig opphørte våren 2013.

 

Målgruppe

Fritidsboliger

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Forurensningsloven § 30

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

MNA

7963 Overhalla


Telefon 74 28 17 60


Kontaktpersoner

Kirsti Hoff

(Konsulent)
E-post
Telefon:

979 60 687

[Tilbake]


 Powered by Makeweb