A  A  A

Renovasjon - fastboende

Renovasjon

Kommunen skal sørge for å samle inn husholdningsavfall (tvungen renovasjon). Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, også større gjenstander som inventar. Stativ og lignende settes opp slik kommunen bestemmer. Farlig avfall skal ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak. Det finnes også egne returordninger for bestemte typer av avfall. Kommunen kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra den kommunale innsamlingen.

 

Målgruppe

Privathusholdninger

 

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Forurensningsloven § 30

 

Saksgang

 

Søknaden sendes til:

MNA

7863 Overhalla

Telefon 74 28 17 60

 

Kontaktpersoner

Kirsti Hoff

(Konsulent)
E-post
Telefon:

979 60 687

[Tilbake]


 Powered by Makeweb