A  A  A

Returordninger for avfall

Returordninger for avfall

Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. Kommunen har plikt til å ta imot visse typer avfall. Det gjelder også produsent eller forhandler.

 

Kasserte elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall, inkluderer kuldemøbler) 

Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. Du kan også levere EE-avfall til forhandler. For husholdningene er dette gratis. Leverer du næringsavfall til forhandler, vil det ikke koste noe hvis du samtidig kjøper en tilsvarende mengde EE-produkter. 

 

Miljøskadelige batterier 

Du kan levere batterier vederlagsfritt i retur til forhandler når de kasseres. Plikten er begrenset til den kategorien batterier som forhandler omsetter. 

 

Kasserte dekk 

Forhandler har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. 

 

Flasker og bokser (emballasje til drikkevarer)  

Utsalgssteder har plikt til å ta imot en rimelig mengde returer av tomemballasje som inngår i en panteordning og som de selv forhandler. Du kan kreve å få pantebeløpet utbetalt kontant. 

 

PCB-holdige isolerglassruter 

Isolerglassruter produsert fram til 1980 kan inneholde PCB og skal leveres inn som farlig avfall. Husholdninger kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å motta inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallsbesitter.

 

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter.

 

Gjenvinningsstasjon (Rulle)

SOMMER annenhver tirsdag (april-september)

VINTER andre tirsdag hver måned 


Åpent fra kl.1430 til 17.30.


  

Kontaktpersoner

Kirsti Hoff

(Konsulent)
E-post
Telefon:

979 60 687

[Tilbake]


 Powered by Makeweb