A  A  A

Forskrift om utvidet båndtvang for hund i Leka kommune

Ny forskrift om utvidet båndtvang for hunder  for området Skeisnesset, Leka kommune, Nord-Trøndelag.

Dette med hjemmel i lov om hundehold § 6 punkt 3.

 

§ 1

Det innføres båndtvang for hunder hele året i Skeisnesset i Leka kommune. Alle hunder skal til enhver tid holdes i bånd ved ferdsel i Skeisnesset.

 

§ 2

Forskriften gjelder alle hunder med unntak for:

- dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit,

- hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving

  for slik tjeneste,

- hunder under lovlig utøvelse av kvotejakt på gaupe, inntil kvoten er fylt,

- hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

 

§3

Brudd på denne forskriften er straffbart, jfr. Hundelovens § 28. Når båndtvang gjelder, kan

grunneier, noen som opptrer på dennes vegne, eller jakt- og fangsberettiget, avlive en hund

ved direkte angrep på hjortevilt, jfr. hundelovens § 14.

 

§ 4

Enhver kan oppta løs hund i båndtvangstiden. Hunden skal leveres til hundeholderen. Hvis

dette ikke lar seg gjøre, skal hunden snarest leveres til politiet, jfr. Hundelovens § 15.

 

§ 5

Denne forskrift trer i kraft, jfr. hundelovens § 6e.

 

 

 

Leka kommunestyre, sak 48/11

 

 

 

 

 

[Tilbake]


 Powered by Makeweb