A  A  A

Leka formannskap

Reglement for Leka formannskap

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

 

Leka formannskap 2019-2023:


Faste medlemmer:

AP Elisabeth Helmersen, ordfører 907 74 437

SV Mari-Anne Hoff, varaordfører  916 67 431

V   Steinar Tørriseng                   913 33 700

SP Per Helge Johansen                975 97 663

SP Kristin Floa                            950 31 415

 


Varamedlemmer:

AP Rasmus Husby Larsen

AP Jacob Andreas Sandvik

AP Aina Hege Haug

AP Lars Morten Stene

SP Ole Kristian Holand

SP Bjørn Terje Hansen

SP Sindre Helmersen

SP Svein Pettersen

SP Ole Annfinn Helmersen

[Tilbake]


 Powered by Makeweb