A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2020

Møteplan 2020 - korrigert pr februar

Møte 30.01.2020 - Lekatun kl. 10:30-13:00

Møtebok

Sakliste

01/20 Bemanningsøkning pleie og omsorg - januar 2020

02/20 Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering

03/20 Trollfjell Friluftsråd - omorganisering etter ny kommunelov

04/20 Trollfjell Geopark - organisering etter ny kommunelov

05/20 Museet Midt IKS - oppnevning av kommunens representant i              

          representanskapet

06/20 Endring av tittel - rådmann eller kommunedirektør

07/20 Midlertidig investeringsstopp 

___________________________________________________________________

Folkevalgtopplæring 14. og 15. januar - Herlaughallen kl. 09.00-15:30

Program

[Tilbake]


 Powered by Makeweb