A  A  A

Saklister og møteprotokoller 2020

Møteplan 2020 - korrigert pr februar

Møte 11.02.2020 - Lekatun kl. 10:30

Møtebok

Sakliste

PS 6/20

Kirsti Berg - søknad om konsesjon på erverv av landbrukseiendommen gnr 11/1

2020/164

PS 7/20

Videreføring av igangsatte prosjekter

2020/148

PS 8/20

Fiberutbygging trinn 2 - Haug og Solsem - budsjettregulering

2020/193

PS 9/20

16/37 - Dariusz Druzkowski - Søknad om dispensasjon til fradeling av bebygd areal i LNFR a formål med hensynssone H-550 UKL

2020/109

PS 10/20

2/7 og 2/11 - Trond C. Hiller - Fradeling av boligtomt

2020/136


_______________________________________________________________________________________

Møte 30.01.2020 - Lekatun kl. 13:30 

Møtebok

Sakliste

PS 4/20

Ans Nyfritid media - søknad om støtte fra kommunalt næringsfond

2020/154

PS 5/20

Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond til forprosjekt - Coop Leka SA

2020/154

___________________________________________________________________________

Møte 21.01.2020 - Lekatun kl. 10:45 - 12:00

Møtebok

Sakliste

PS 01/20

 

PS 02/20

PS 03/20

Varslingssak – forsinket levering av faktarapport fra Revisjon Midt-Norge SA. Konsekvenser og oppfølging

16/66 – Opprettelse av festetomt

Bemanningsøkning pleie og omsorg – januar 2020

 

2020/108

 

2020/8

2020/44

[Tilbake]


 Powered by Makeweb