A  A  A

Leka-ferga står stille på tredje døgnet

Informasjon fra ordfører

Jeg  har tatt kontakt med Torghatten trafikkselskap og jobber med å få på plass reserveferge så snart som mulig.

Legevakta i Bindal har overtatt legevaktansvaret i Gutvik inntil ferga går igjen normalt. Pleie-  og omsorgssjef Sandra sørger for at hjelpetrengende får hjelpen de trenger fra Bindal.

Bestilte medisiner leveres ikke så lenge hurtigbåten står, men meld fra om det oppstår problemer,

Butikkhyllene er i ferd med å tømmes for melk, men butikkene opplyser at det kommer varebil til Leka lørdag om ferga går da.

Dersom det oppstår andre uforutsette situasjoner så ring ordføreren på mobilnummer: 90 77 44 37, vi har god tradisjon om å hjelpe hverandre når det trengs i Leka.

Elisabeth
Ordfører

[Tilbake]


 Powered by Makeweb