A  A  A

UTSTEDELSE AV PASS - TIMEBESTILLING

Det er nå innført timebestilling for å få utstedt pass.

 

Det er nå innført timebestilling for å få utstedt pass. Dette kan gjøres på flere måter:

  • Gå inn på politiet.no
    • Søk opp "Pass og timebestilling"
    • Søk opp hvor du vil bestille, f. eks. Nærøy lensmannskontor
    • Følg stegene videre – kun ledige timer kommer opp.

 

  • Du kan også ringe 02800, og be om å bli satt over til Nærøy lensmannskontor. Så kan vi ordne deg en time over telefon.

 

  • Drop-In. Du kan og bare komme innom, men da risikerer du å måtte vente en stund, spesielt i sommermånedene, da de som har bestilt time kommer foran i køen.

 

  • Husk å ta med gammelt pass, evnt, annen legitimasjon.

 

ÅPNINGSTIDER: Mandag – fredag kl. 0800 – 1500.

 

Du kan også finne info på politiets facebook-side, søk på Politiet i Namdalen.

 

 

Med hilsen

 

 

Ole Kr. Holand

Lensm.

Politikontakt for Bindal og Leka

Tlf. 416 56 090

[Tilbake]


 Powered by Makeweb