A  A  A

Aminnelig ettersyn

Budsjett 2020 drift og investering

Økonomiplan 2020-2023

Kommunale avgifter for 2020

I hht Kommunelovens § 44-7 og § 45 – 3 skal formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan med alle de forslag til vedtak som foreligger, legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

 

  • BUDSJETT 2020 – DRIFT OG INVESTERING  

  • ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

  • KOMMUNALE AVGIFTER FOR 2018

 

legges ut til alminnelig ettersyn på Lekatun og på

kommunens hjemmeside www.leka.kommune.no i perioden

 

fredag 22.11.2019 til fredag 06.12.2019.

 

Høringsfrist fredag 6.12.2019 innen kl. 1500

 

Merknader sendes Leka kommune v/ rådmannen innen fristen.

post@leka.kommune.no eller Leka kommune, Leknesveien 67, 7994 Leka.

 

Kommunestyret behandler sakene i møte torsdag 12.12.2019.

 

Eiendomsskatt 2020 - formannskapets innstilling F.sak 79/19


Formannskapets innstilling F.sak 81/19:

Kommunale avgifter,egenbetalinger og gebyrer for 2020

Gebyrregulativ 2020


Formannskapets innstilling F.sak 82/19:

Budsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 

Budsjettdokument


[Tilbake]


 Powered by Makeweb