Skoleskyss

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Hvem kan få skoleskyss?

  • Elever på barne- og ungdomsskolen.
  • Elever med funksjonshemning.
  • Elever som er midlertidig skadet eller syke.

Kriterier for å få skoleskyss

Avstanden mellom skole og hjem må være mer enn:

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 2 km for grunnskolens 2. - 4. årstrinn, hvis man bor på eksisterende bussrode.
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Kontaktinfo

Jon Einar Kristensen
Rektor
E-post
Telefon 94 78 91 69