PPT Ytre Namdal

 PPT-tjenesten er et støtte- og hjelpeapparat for barnehager og skoler. Vi hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging. 

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.

Eksempler på særskilte behov kan være:

  • språk- og talevansker
  • konsentrasjonsvansker
  • sosiale- og emosjonelle vansker
  • atferdsvansker
  • syn- og hørselsvansker
  • generelle lærevansker eller fagvansker
  • lese- og skrivevansker
  • matematikkvansker
  • nonverbale lærevansker

Hvem kan benytte seg av tjenestene fra PPT?

Henvisning til PPT skjer ved at barnehagen, skolen, helsestasjon i samråd med foreldre henviser med dokumentasjon på utprøvde tiltak. Elev eller foreldre kan også ta kontakt med PPT direkte.

Trenger du mer informasjon?

Her kan du lese mer på PPT Ytre Namdal sin hjemmeside