Leka barne- og ungdomsskole

Leka skole er en firedelt 1-10 skole. Skolen har fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling, og styrke elevens skolefaglige og sosiale kunnskap. 

Satsningsområder og utviklingsarbeid i skolen er Den kulturelle skolesekken og Leka som språkkommune.

  • Skolelunsj serveres i kantina med variert mat tre dager i uken.
  • IT's Learning og Visma Flyt Skole  brukes som hhv. læringsplattform og informasjonskanal til elever og foresatte.
  • Skolen har et helhetlig syn på samarbeid med foresatte og tverrfaglig samarbeid etter behov med helsesykepleier, pedagogisk psykologisk tjeneste og barnevern.
  • Vi har svømmebasseng og idrettshall som brukes aktivt til kroppsøving, kulturelle aktiviteter og svømmeopplæring.

Kontaktinfo

Jon Einar Kristensen
Rektor
E-post
Telefon 94 78 91 69

Adresse

Besøksadresse:

Leknesveien 83, 7994 Leka

Postadresse:

Leknesveien 67, 7994 Leka

Kart