Borgerlig vielse

Etter at ny ekteskapslov trådte i kraft i  2018 har vigselsmyndigheten blitt overført til kommunene. 

I Leka kommune er det ordfører, varaordfører og kommunedirektør som har vigselsrett. Alle som oppfyller ekteskapslovens vilkår for å inngå ekteskap, kan gifte seg i Leka kommune.

Hvordan bestiller dere vigsel?

 

Bestilling av prøveattest

Før dere kan gifte dere, må dere skaffe en prøvingsattest. Dette er et dokument som beviser at dere har lov til å gifte dere. Dette kalles en prøving av ekteskapsvilkårene.

Dere må logge inn på skatteetatens nettside, invitere forlover eller vitne til å gjøre det samme og få behandlet ekteskapsprøvingen digitalt. Prøveattesten er gyldig i fire måneder fra datoen som står på attesten. 

Spørsmål som har med saksbehandlingen av prøvingen skal ikke sendes til kommunen, da det er Skatteetaten som er saksbehandler. Vi har ikke innsyn i denne saksbehandlingen. Spørsmål rettes derfor til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor.

Bestill prøvingsattest

Bestill vigsel

Når dere har fått prøvingsattesten kan dere kontakte oss for å avtale tidspunkt for vielse. Det er servicekontoret som skal kontaktes og telefonnummer og e-post adresse står øverst på denne siden.

Veien videre

 

Hva koster vielsen?

Kjærlighet er gratis :)

  

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post
Telefon 74 38 70 00

Åpningstid kl. 10:00-14:00