Slik søker du barnehageplass

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

Hvem tilbys barnehageplass?

Barn som er bosatt i kommunen og er under skolepliktig alder. 

Hvordan prioriterer vi?

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

Søknadsfristen for barnehageåret 2023/2024 er 20.04.2023.

Her kan du søke om barnehageplass - Ekstern side (pålogging skjer med bankID)

Klage på vedtak?