Leka barnehage

Leka barnehage er en kommunal barnehage og ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø.

 

Vi benytter mange naturområder i nærheten til turområde, hvor det er muligheter for fine naturopplevelser. Leka barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen fra åtte måneder til seks år.

Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg, lek, læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling.

Det skal tas hensyn til:

 • barnets alder
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn

Satsningsområder

 • Språk
 • Lek
 • Kosthold
 • Det enkelte barn
 • Barns medvirkning
 • Fleksible plasser

Bredt samarbeid 

Foruten samarbeid med foreldre har vi flere områder vi samarbeider med:

 • skole
 • PPT
 • barnevern
 • helsesøster
 • bibliotek
 • lag og foreninger
 • bedrifter
 • privat personer

Språkkommune

Leka kommune er godkjent som språk kommune, som er et utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og eller skriving i samsvar med Rammeplan for barnehagen.

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, og for den enkeltes mulighet til å utvikle gode lese – og skriveferdigheter, slik at de lykkes i utdanning, arbeids og samfunnsliv.

Kontaktinfo

Ingrid Skogly
Styrer Leka barnehage
E-post
Telefon 95 86 91 47

Adresse

Besøksadresse:

Klokkargårdsveien 20

7994 Leka

 

Postadresse: 

Leka barnehage

Leknesveien 67

7994 LEKA

Åpningstider

Mandag til fredag:

0715-1600