Næringsfond

Næringsfondets formål:

  • Legge til rette for økt bærekraftig verdiskapning gjennom næringsutvikling og nyetablering
  • Skape innovasjon
  • Bidra til å beholde samt skape nye arbeidsplasser

Prioriterte næringspolitiske satsingsområder fram mot 2023:

  • Norges Geologiske Nasjonalmonument
  • Landbruk
  • Marine næringer, samt fiskeri
  • Reiseliv

Næringsfondet vil være ett av flere virkemidler Leka kommune ønsker å benytte i å oppnå de næringspolitiske målsettingene.

Leka kommune ønsker å bidra til å skape 30 nye private arbeidsplasser innen 2023, og har derfor besluttet å bruke næringsfondet aktivt for å bidra til at denne målsettingen oppnås.

Midlene i fondet vil rettes spesielt mot prosjekter som støtter Leka kommune sine satsingsområder, nærmere omtal i kommunens strategiske næringsplan.

Næringspolitiske virkemidler - Retningslinjer for kommunalt næringsfond - Revidert 27.04.2023  (PDF, 444 kB)

Ved søknader til Leka kommunes næringsfond skal dette søknadsskjema brukes. 

Alle felt skal fylles ut. I retningslinjene vil du finne hva som politisk er prioritert i perioden. 

Trenger du veiledning/hjelp, ta kontakt med næringskonsulent.

Søknadsskjema  (PDF, 211 kB)

Kontaktinfo

Venke Strat Thorsen
Konsulent kultur og næring
E-post
Telefon 95 22 31 45