Bo- og driveplikt

Bo- og driveplikt betyr at noen må bo på en eiendom, samtidig som det er driveplikt på jordbruksareal. 

Boplikt

Dersom du overtar en eiendom fra nær slekt og ikke tenker å overholde boplikten, må du søke konsesjon.

Her finner du informasjon om boplikt.

Driveplikt

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordloven § 8 har eiere av en eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv, eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Her finner du informasjon om driveplikt.

Mal for jordleieavtale (PDF, 199 kB)

Kontaktinfo

Kristin Floa
Kommunalsjef strategi og samfunn
E-post
Telefon 95 03 14 15