Konsesjon/overdragelse

Skal du kjøpe fast eiendom, er kjøpet omfattet av konsesjonsloven.

Konsesjon for erverv (overtakelse) av fast eiendom

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Dersom kjøper sender inn et skjøte til tinglysning uten av kommunen har registrert den aktuelle konsesjonsinformasjonen i matrikkelen, vil skjøtet bli avvist eller nektet tinglyst.

Egenerklæring - konsesjonsfrie erverv

De fleste erverv er konsesjonsfrie, men du må vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Kjøper sender egenerklæringsskjemaet til kommunen for behandling og føring i matrikkelen.

Søknad om konsesjon - kjøp av konsesjonspliktig eiendom

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom  sendes til kommunen for behandling.

Her finner du vedtatte retningslinjer (PDF, 117 kB) for behandling av saker etter konsesjonsloven.

K-sak 64/17 - Godkjenning av retningslinjer (PDF, 120 kB)

Myndighet til å behandle konsesjonssøknader er delegert til formannskapet. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Hva koster det? 

Det koster kr 5 000.

Kontaktinfo

Kristin Floa
Konsulent landbruk
E-post
Telefon 95 03 14 15