Leka Folkebibliotek

Du kan låne bøker gratis gjennom kommunen på Leka folkebibliotek. Vi ønsker å gi deg et godt bibliotektilbud.

Bibliotekets målsetting er å:

  • Fremme leselyst til barn, ungdom og voksne
  • være en kulturarena for mindre arrangement. 
  • bruke biblioteket til kursvirksomhet og litteratur arrangement

Biblioteket er også en arena for våre barnehagebarn og skoleelever.

Det kan være høytlesing, kunnskapsformidling, presentasjon av ny litteratur og øke lese- og skrivelysten. 

Skolebiblioteket er i samme lokale som folkebiblioteket.

hjemmesiden til biblioteket kan du søke etter bøker og andre dokumenter. 

Kontaktinfo

Line Rogne
Bibliotekleder
E-post
Telefon 47 61 50 81

Åpningstider

Folkebiblioteket er åpent onsdager kl. 17.00 - 20.00

Det er også åpent for alle på mandager og torsdager i tidsrommet

fra kl. 12.00 til kl.14.30 - dette er skolebibliotekets åpningstid.