Leka bygdemuseum

Leka bygdemuseumslag ble stiftet 1. juli 1962, og museet har vært åpent for omvisning siden da.

Leka Bygdemuseum ble grunnlagt av Johannes Furre rundt 1960. Han har lagt et enormt arbeid i innsamling av gjenstander og drift av museet. Museet har siden starten vokst seg til å bli en viktig kulturinstitusjon på Leka.

Leka Bygdemuseum består av bygdetunet på Skei, Leknes gamle skole samt steinhytta i Skeisnesset kultursti. Bygdetunet har flere eldre bygninger og utstillingslokaler med en innholdsrik gjenstandssamling.

Hovedoppgaven til museet er bevaring, forvaltning og formidling av Lekas spennende kultur, natur og kysthistorie.

Museet er åpent for guiding på sommeren, i tillegg til at vi har større arrangementer som bygdedagen under Herlaugsdagene og "Jul på museet" som  arrangeres før jul. 

Gjenstander og bygninger

Bygdetunet på Skei viser ei samling av bygninger, utstyr og redskaper fra bonde- og fiske- kulturen på Leka på 1800-1900 tallet.
Gjennom disse gjenstandene og byggeskikken som vises, ønsker vi å gi et tilbakeblikk hvordan menneskene levde og virket på denne tida.

Mange av gjenstandene er hjemmeproduserte og forteller en historie om knapphet, nøysomhet og gjenbruk.

Her finner man ei båtsamling, hvalkanon, brannpumpe, telefonsentraler, skipsvrakfunn fra 2. verdenskrig, vrakrester og 18 punds kanoner fra det franske kaperskipet « L`enfant de la Patrie» som gikk på grunn ved Nord- Gutvik i 1798.

Museumslaget består idag av ca. 100 medlemmer og medlemsskapet koster kr 250/år.

Dersom du ønsker å bli medlem av museumslaget, eller har spørsmål om museet,  kan du kontakte leder på telefon eller e-post.