Velkommen til Leka kulturskole!

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr variert undervisning i flere instrumenter:

  • El-gitar
  • akustisk gitar
  • piano
  • synth
  • bass
  • trommer
  • band
  • sang

Det er mulig å melde seg på i grupper, men også alene i en til en-undervisning.  Fra 5.trinn er det mulig å delta i to tilbud fra kulturskolen.

Hvem kan få plass i kulturskolen?

Kulturskolens målgruppe er elever i grunnskole og videregående skole.

Kulturskolen jobber for å gi opplevelser til barn og unge knyttet til mestring i musikk og scenefremførelser, som UKM, jule-/sommeravslutninger med mer.

Hvor holder vi til?

Leka kulturskole holder til i musikkrommet på Leka barne- og ungdomsskole.

Hva koster det?

Lenke til gebyrregulativ.

 

 

Kontaktinfo

Tom Antonsen
Leder kulturskolen og lærer
E-post
Telefon 46 80 22 03
Jon Einar Kristensen
Rektor
E-post
Telefon 94 78 91 69