Bygdekino

Nærmeste kinotilbud er i Sørhorsfjord i Bindal.

Hit kommer Bygdekinoen ca. en gang pr. måned.

Vil du vite mer?

På hjemmesiden til bygdekinoen finner du mer informasjon.