Rus og psykisk helse for voksne

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen, og som opplever psykiske belastninger og trenger noen å snakke med, oppfølging i forhold til psykisk lidelse eller har utfordringer med rus, kan henvende seg til oss. Fastlegen kan også henvise.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi kan hjelpe deg med:

  • støtte- og behandlingssamtaler
  • kartlegging av behov
  • utarbeiding av individuell plan (omfatter oppfølgingstiltak i forhold til arbeid, bolig, fritid, helse)
  • koordinering i forhold til det øvrige hjelpeapparat.
  • tilbud om praktisk bistand i dagliglivet, aktiviteter.

Ta kontakt med fastlegen din eller helsekoordinator ved behov.

Kontaktinfo

Brita Myrvold
E-post
Telefon 95 94 96 51