Fastlege

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

Ved akutte hendelser og du tror det er fare for liv og helse, ring 113!

Fastlege

Åpningstider

Mandag-Torsdag: 08.30 - 15.35

Lørdag og søndag: Stengt

Telefontid:

Mandag -fredag: 11.00-12.00