Hva er folkehelse?

Helse er ikke bare fravær av sykdom. Med helse menes både fravær av sykdom og positive aspekter som mestring, trivsel og livskvalitet.

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i kommunen (DOCX, 83 kB)- kort innledning til oversiktsdokumentet

Folkehelse Leka kommune - oversiktsdokument (DOCX, 45 MB)

Folkehelse handler om hvordan det står til i befolkningen eller grupper av befolkningen.

Folkehelseloven definerer folkehelsearbeid som: 

"samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen".

 

Lokalsamfunnets betydning

Lokalsamfunnets betydning: Lokalsamfunnet har stor betydning for hele kommunens befolkning, og spesielt for barn og unge. De styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet. 

Å skape gode oppvekstvilkår og gode rammer for barn og unges oppvekst og utvikling er en av de viktigste oppgavene i samfunnet. 

Her kan du lese mer om et av tiltakene vi jobber med. Planen gjelder for 2019-2023. 

Kontaktinfo

Beate Johansen
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 40 04 10 53