Demensomsorg

Vi jobber for at personer med demenssykdom/kognitiv svikt og deres pårørende skal få en bedre hverdag.

God demensomsorg handler om å møte den enkelte der han eller hun er. Vi tar utgangspunkt i den enkelte person med demens og utformer behandlingen etter det.

Hva tilbyr vi?

Personer med demens kan få veldig ulike former for oppfølging. Dette kan være på grunn av ulike interesser, vaner og omgivelser, eller fordi de har ulik grad av demens. 

Vi tilbyr derfor flere varierte tjenester: 

  • hjemmebesøk med samtale og kartlegging av hukommelse og funksjon.
  • kartlegge behov for hjelpemidler
  • informasjon om de ulike tilbudene vi har i kommunen
  • oppfølging av personer med kognitiv svikt/demenssykdom og deres pårørende
  • råd og veiledning
  • samarbeid med fastlege, andre instanser i kommunen og spesialisthelsetjenesten

Selv om det ikke er mulig å kurere demens, er det viktig med riktig behandling og oppfølging. Den beste behandlingen er å være mest mulig aktiv. 

 

Hvem kan du kontakte...

Kontaktinfo

Brita Myrvold
E-post
Telefon 95 94 96 51