SOMMERJOBB I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I LEKA

Vi trenger personell til Leka sykestue, hjemmeboende brukere, kjøkkenet og vaskeriet

Vi søker:

Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere (hjelpepleiere, omsorgsarbeidere), pleiemedhjelpere, hjemmehjelpere, personlige assistenter, støttekontakter, samt vaskeri- og kjøkkenpersonell. Vi ønsker også søkere som er under opplæring eller utdanning!

Vilkår:

Du må være fylt 17 år.

Du må kunne snakke og forstå norsk godt ved arbeid med brukere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger i hjemmetjenesten. Det settes krav om førerkort klasse B for de som søker arbeid i hjemmesykepleien.

For alle stillinger er det krav om politiattest.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. 

For beregning av riktig lønnsansiennitet må du legge ved tjenesteattester. 

Søknad:

Skriv når du har mulighet til å jobbe samt hvor stor stilling du kan tenke deg.

Søkere som kan jobbe hele perioden vil ved ellers like forhold få førsteprioritet.

Spørsmål angående stillingene kan rettes til Aina Hege Haug, 

telefon 915 73 553 eller epost aina.haug@leka.kommune.no

Søknader med referanser, attester, vitnemål og CV sendes til post@leka.kommune.no 

Søknadsfrist 15. april 2024