Status i Leka kommune

Antall nye tilfeller pr uke oppdateres hver mandag på bakgrunn av egenmeldte positive selvtester.

FHI sine tall på antall smittede vil ikke lenger stemme med faktisk antall smittede i kommunen. Dette fordi offisielle statistikker kun viser positive PCR-tester.

Det er viktig at alle som tester positivt melder fra til Leka kommune om dette. Her kan du melde ifra dersom du er smittet eller via koronatelefonen 902 71 819.