Status i Leka kommune

Det er per 28.09.2021 ikke registrert smitte i Leka kommune.  

Leka kommune vil ikke lenger komme med oppdatert informasjon på hjemmesiden angående smittetall hvis ikke situasjonen endrer seg.