Status i Leka kommune

Det er per 07.05021 ikke registrert smitte i Leka kommune.  

Følgende nasjonale anbefalinger gjelder fortsatt:

  • Hold god avstand, minst 1 m
  • Begrens antall nærkontakter
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hold deg hjemme hvis du blir syk, ha lav terskel for å test deg
  • Unngå reiser til utlandet og til områder i Norge med mye smitte

Status i Leka kommune