Status i Leka kommune

Det er per 02.08.2021 ikke registrert smitte i Leka kommune.