Vaksinering

Tilbud om tredje dose - oppfriskingsdose for de eldre aldersgruppene og til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar. 

Her finner du FHIs oversikt over hvilke grupper som anbefales trede dose koronavaksine.

Ta kontakt via pasientsky.no eller på koronatelefonen: 902 71 819, eller legekontoret 743 87 038 mellom kl.11-12. 

 

Les mer om vaksinasjonsprogrammet her: