Herlaugshaugen på UNESCOs verdensarvliste?

Invitasjon til orienteringsmøte i Lille Herlaughall torsdag 06. juni kl. 1030-1215.  

Har du lyst til å få med deg denne begivenheten så meld deg på til Leka kommune, enten på post@leka.kommune.no eller på telefon 743 87 000 innen mandag 03.juni kl. 1200. 

Riksantikvaren har sendt brev til UNESCO i Paris og bedt om å kunne starte en prosess med en mulig nominasjon av 7 skipshauger fra Norge. Disse 7 er  Gjellestad, Borre, Oseberg, Gokstad, Storhaug (Rogaland), Myklebostad (Vestland) og Herlaughaugen på Leka.  

Torsdag 06.juni kommer representanter fra blant annet Trøndelag fylkeskommune, Museet Midt, Riksantikvaren, NTNU og Universitetet i Oslo for å orientere om bakgrunn og prosess.  

Dagsorden: 

  • Velkommen v/ ordfører 
  • Orientering om prosessen så langt og videre, v/ Ole Søe Eriksen, Riksantikvaren - om  verdensarv, forpliktelser og muligheter 
  • Litt om bakgrunnen for valget av de syv stedene v/Christian Løchsen Rødsrud, UiO 
  • Namdalen i vikingtid/YJA, v/ Lars Forseth, Trøndelag Fylkeskommune 
  • Spørsmål og avklaringer  
  • Befaring på haugen 

 

Foto: Steinar Johansen