Reguleringsplan Skei Havneområde

Oppstart av planarbeid - Høring av planprogram- Skei Havneområde - Leka kommune

Høringsfrist innen mandag 19.04.2021.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, kunngjøres varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 

Plan arbeidet gjelder regulering av Skei Havneområde. Målet for planarbeidet er å gi grunnlag for å gjennomføre fremtidige tiltak, som bidrar ril en regulert utvikling av ulike områder for samferdsel, nærings- og reiselivsutvikling.

Planprogrammet finner du her (PDF, 3 MB).

Spørsmål og merknader rettes skriftlig innen 19.04.2021 til enten: