Verdt å vite

Formannskapets forslag til offentlig ettersyn februar 2021

17.12.2020 vedtok kommunestyret budsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2023, samt fastsatte satser for kommunale avgifter, egenbetalinger og eiendomsskatt for 2021.