Går du med en drøm om å bygge hus?

Bygger du ny helårsbolig i Leka kommune, gir vi deg inntil kr 300 000. 

Vi trenger flere innbyggere og flere boliger. Som et tiltak for å få nye innbyggere til å etablere seg i kommunen, vil man tilby et tilskudd dersom de bygger egen bolig. Tilskuddet er på 10% av byggekostnaden eller inntil kr 300 000.

Tilskuddet gjelder også for innbyggere som allerede bor i kommunen. Det forutsettes at man er folkeregistrert i boligen det gis tilskudd til å bygge, i en periode på minimum tre år.

Å bygge hus i Leka er ikke billigere enn andre steder, men takstverdien av boligen er mindre. Dette kan medføre at noen blir litt skeptisk til å ta risikoen med å bygge nytt. Ved å gi tilskudd til nybygging ønsker kommunen å minimere denne risikoen.

Vil du vite mer?