Varsel om redusert framkommelighet og veistengning Fylkesvei 771 Bogen

Oppstart av veiarbeid 3.mai

Fv 771 fra Bogen til Trøndelag grense via Sør Horsfjord skal oppgraderes og klargjøres for asfaltering.

Dette medfører redusert framkommelighet på dagtid. Venting på inntil 20 min. kan forekomme.

Oppstart 3. mai og vil pågå mandag – fredag i hele mai og juni måned fram til fellesferien.

Oppfordrer trafikanter om å beregne god tid og vise hensyn.

 

I tillegg blir det nattestengt mandag – fredag fra kl. 23.30 – 07.00 i mai til medio juni.

Utrykningskjøretøy kan passere.

Oppdatert info finnes på www.175.no

 

Hilsen Veidekke / Nordland fylkeskommune.