Vaksinering mandag 7. og onsdag 9. november

Influensavaksinering og mulighet for pneumokokkvaksine og oppfriskningsdose Coronavaksine:

I Gutvik mandag 7. november kl. 1030-1230 i Gutvik bedehus.

På Leka onsdag 9. november kl. 1000-1130 på helsesenteret.