Kunngjøring

Godkjenning av valglister til kommunestyrevalget 2023

Valgstyret har i møte 24.05.2023, sak 9/23 godkjent fire lister til kommunestyrevalget 2023.

Disse valglistene er:

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene, denne iht valglovens § 6-8

Klagefrist: 02.06.2023

Eventuell klage sendes Leka valgstyre, Leknesveien 67, 7994 Leka.