Kunngjøring: Emilsen Fisk AS søker om tillatelse til utvidelse av lokalitetsbiomasse

Søknad til offentlig ettersyn

Emilsen Fisk AS – søknad om tillatelse til utvidelse av lokalitetsbiomasse på lokaliteten 34257 Lekafjorden II i Leka Kommune.

Emilsen Fisk AS søker om tillatelse til utvidelse av lokalitetsbiomasse på lokaliteten 34257 Lekafjorden II.

 

                               Et bilde som inneholder kartAutomatisk generert beskrivelse              

Posisjon: 65.04.727 N og 011.43.442 Ø.

Informasjon:

Utvidelse fra 4680 tonn MTB til 5460 tonn MTB.

Planstatus: Lokaliteten ligger i gjeldende arealplan i område for bruk og vern av sjø og vassdrag, kategori 6001.

Se alle dokumenter i saken her

Eventuelle merknader sendes skriftlig til; Leka kommune, Leknesveien 67 7994 LEKA eller pr. e-post til post@leka.kommune.no innen 21. April 2023..