Kommunestyre- og formannskapsmøte 20.06.2023

Orienteringsmøte med kommunestyret etterfulgt av gruppemøter kl. 1200-1430

Formannskapsmøte kl. 1500-1800.

Dersom kommunestyrets orientering og gruppemøter blir ferdig tidligere enn oppsatt, kan formannskapets møte starte tidligere enn kl. 1500.

Du kan følge møtene på Leka kommune-TV.